Vi använder Google Analytics för att samla in anonymiserad information om besök till vår site. Vi bäddar också in videos från YouTube som kan placera cookies på din dator. Läs mer om informationen vi sparar, cookies och hur du kan välja att avaktivera dessa i vår integritetspolicy.
En oberoende konsumentguide för smarta hem.
Smarta Hem - Den kompletta guiden!
Smarta Hem - Den kompletta guiden!
Jul 14, 2023
Uppdaterad
Jul 25, 2023

Smarta Hem - Den kompletta guiden!

Smarta hem, även känt som hemautomation, blir allt mer populärt i dagens moderna värld. Med hjälp av den senaste tekniken kan ett smart hem erbjuda användarna bekvämlighet, säkerhet och energieffektivitet. I denna guide kommer vi att utforska smarta hem och ge dig en komplett översikt över hur du kan göra ditt hem smart.

Innehållsförteckning

 1. Vad är ett smart hem?
 2. Fördelar med smarta hem
 3. Vanliga komponenter i ett smart hem
  Huvudenhet (Gateway/Hubb)
  Sensorer
  Aktuatorer
  Anslutningsenheter
 4. Hur man sätter upp ett smart hem
  Steg 1: Gå igenom ditt hem
  Steg 2: Behovsanalys
  Steg 3: Sätt en budget
  Steg 4: Primär styrenhet
  Steg 5: Inköpslista
 5. Protokoll och standarder
  ZigBee
  Z-Wave
  Thread
  WiFi
  Bluetooth
  Matter
 6. Röststyrning
 7. Mobilapplikationer
 8. Smarta hem för säkerhet
  Övervakningskameror
  Larmsystem
  Brand- och rökalarm
 9. Energibesparing i smarta hem
  Termostatstyrning
  Belysningskontroll
  Smarta eluttag
 10. Framtiden för smarta hem
 11. Slutsats

Vad är ett smart hem?

Ett smart hem är ett hem där olika enheter och apparater är anslutna och kan kommunicera med varandra. Dessa enheter kan vara allt från termostater och belysningsarmaturer till vitvaror och säkerhetssystem. Genom att koppla upp dessa enheter till internet och använda trådlösa protokoll kan användarna fjärrstyra och automatisera olika funktioner i sitt hem.

Fördelar med smarta hem

Att ha ett smart hem har flera fördelar. För det första ger det en högre nivå av bekvämlighet. Du kan till exempel fjärrstyra eller automatisera belysningen eller justera temperaturen i ditt hem utan att behöva vara fysiskt närvarande. För det andra kan smarta hem öka säkerheten genom att tillhandahålla övervakning och larmsystem som kan aktiveras och övervakas via mobilapplikationer. Slutligen kan smarta hem vara energieffektiva genom att automatisera energianvändningen och optimera belysning och temperatur efter behov.

Vanliga komponenter i ett smart hem

Ett smart hem består av flera olika komponenter som samverkar för att skapa en sömlös och automatiserad upplevelse. Här är några vanliga komponenter:

Huvudenhet (Gateway/Hubb)

Huvudenheten är hjärnan i det smarta hemmet. Den fungerar som en centraliserad kontrollenhet och kommunicerar med alla andra enheter i systemet. Det är denna enhet som utför all logik, antingen lokalt eller i molnet. Fördelen med att det sker lokalt är att dina automatiseringar fungerar oavsett om du har en internetuppkoppling eller inte. Fördelarna med att logiken sker i molnet är att du inte behöver säkerhetskopiera dina inställningar och automationer. Det sker dock på bekostnad av att dela med sig av all sin data till en tredje part.

Sensorer

Sensorer används för att detektera och samla in data om olika förhållanden i hemmet. Till exempel kan rörelsesensorer användas för att känna av när någon är närvarande i ett rum, medan temperatursensorer kan användas för att övervaka och styra temperaturen. All denna data som samlas in av dina sensorer går alltså i sin tur att använda som underlag till dina automationer. Här är ett exempel på hur detta kan gå till. Låt oss säga att du har en senson i din ytterdörr som känner av om dörren är öppen eller stängd. Då kan du skapa fler automationer baserat på detta värde.

Händelse: Dörren öppnas. Automation: Om solen har gått ner - tänd lampan på husknuten och släck den efter 1 minut.

På så sätt har du automatiserat något som hade krävt att du själv kommer ihåg att tända och släcka efter dig när det är mörkt ute.

Anslutningsenheter

Anslutningsenheter används för att koppla upp smarta hemkomponenter till internet. Det kan vara trådlösa routrar eller hubbar som gör det möjligt för enheterna att kommunicera med varandra och med användaren. Med den nya standarden Matter så blir dessa allt färre. Läs mer om Matter här.

Hur man sätter upp ett smart hem

Att sätta upp ett smart hem kan verka överväldigande till en början, men med rätt planering och förståelse kan processen vara relativt enkel. Du kan också läsa vår guide som beskriver hur du snabbt kommer igång i 5 enkla steg:

Steg 1: Gå igenom ditt hem

För att veta vad du behöver så är det bra att veta vad du redan har. Se över vilka produkter som redan finns i ditt hem.

Steg 2: Behovsanalys

Det är väldigt viktigt att göra en behovsanalys för att veta vad du kommer att behöva. Vad vill du att ditt smarta hem ska hjälpa dig med?

Steg 3: Sätt en budget

Smarta hem marknaden är fortfarande relativt ung och komponenterna för att tillverka produkterna är fortfarande ganska dyra. Ett smart hem kan därför dra iväg i pris ganska fort.

Steg 4: Primär styrenhet

Är det så att du bara kommer att använda enheter som är kopplade mot molnet så är chansen stor att du inte behöver någon fysisk styrenhet i hemmet. Med den nya standarden Matter så kan du komma att behöva en border router. Det är en strömförsörjd enhet som har stöd för Matter och kan agera border router.

Steg 5: Inköpslista

Välj ut de olika enheterna du behöver för att möta din budget och behov. Det finns så oändligt många enheter att välja på.

Protokoll och standarder

ZigBee

ZigBee är ett trådlöst kommunikationsprotokoll som är utformat för att möjliggöra lågeffektiv och långsam dataöverföring mellan enheter. Det är särskilt lämpligt för smarta hem eftersom det är energisnålt, vilket möjliggör lång batteritid för anslutna enheter. ZigBee-nätverket använder en mesh-topologi, vilket innebär att enheterna kan kommunicera direkt med varandra eller genom att vidarebefordra meddelanden till andra enheter. Det gör att nätverket kan vara robust och pålitligt även om en enhet skulle sluta fungera. Detta är det protokoll som t.ex. IKEA använder i sina smarta hem produkter.

Z-Wave

Z-Wave är ett annat trådlöst kommunikationsprotokoll som används i smarta hem. Det är också energieffektivt och använder en mesh-topologi för att möjliggöra kommunikation mellan enheter. Z-Wave-operativa frekvenser är olika i olika regioner i världen, vilket kan innebära att vissa enheter kanske inte är kompatibla om de är avsedda för en specifik region. Z-Wave har en begränsad bandbredd jämfört med Wi-Fi men är väl lämpat för enheter som kräver enkel och tillförlitlig kommunikation, som t.ex. smarta lås och sensorer.

Vad är skillnaden mellan ZigBee och Z-Wave

Den huvudsakliga skillnaden mellan ZigBee och Z-Wave ligger i deras frekvensband och användning. Zigbee använder en frekvens på 2.4 GHz eller 915 MHz, och Z-Wave använder 908.42 MHz. ZigBee-operativa frekvenser är standardiserade och enheter från olika tillverkare är vanligtvis kompatibla med varandra. Å andra sidan använder Z-Wave olika frekvensband i olika regioner, vilket kan påverka enhetskompatibilitet. Båda protokollen är energieffektiva och använder en mesh-topologi för att skapa robusta nätverk, men ZigBee har en högre bandbredd jämfört med Z-Wave.

Z-Wave har en räckvidd på ca 50 m medans ZigBee kan nå upp till 100 m. Z-Wave kan vara lättare att hantera i en installation men har också en högre prislapp än ZigBee.

Thread

Thread är ett trådlöst nätverksprotokoll som är baserat på Internet Protocol Version 6 (IPv6). Det är utvecklat för att möjliggöra kommunikation mellan smarta enheter i hemmet och fokuserar på lågeffektivitet och säkerhet. Thread använder också en mesh-topologi som gör det möjligt för enheter att kommunicera direkt med varandra eller genom att vidarebefordra data via andra enheter i nätverket. Det är också ett öppet protokoll, vilket innebär att flera företag kan utveckla och implementera Thread i sina produkter. Thread är också det protokoll som pushas mest nu i samband den nya standarden Matter. Thread kräver en så kallad border router i for av t.ex. en HomePod Mini.

WiFi

WiFi, eller trådlöst nätverk, ett vanligt protokoll som används i smarta hem för att möjliggöra snabb och bredbandsdataöverföring. Det är känt för sin höga hastighet och breda täckning, vilket gör det idealiskt för enheter som kräver en snabb och stabil internetuppkoppling, som t.ex. smarta TV-apparater och streamingenheter. WiFi använder en punkt-till-punkt-topologi, vilket innebär att varje enhet kommunicerar direkt med routern, och flera enheter kan anslutas till samma WiFi-nätverk.

Bluetooth

Bluetooth är ett kortdistansprotokoll som är vanligt förekommande i många smarta hem-enheter, särskilt de som är bärbara eller mobila. Det används ofta för att para ihop enheter och möjliggöra trådlös kommunikation för ljudöverföring, dataöverföring och styrning av enheter. Bluetooth har olika versioner, varav Bluetooth Low Energy (BLE) är särskilt energieffektivt och används i många smarta hem-sensorer och andra batteridrivna enheter.

Skillnaden mellan ett protokoll och en standard

Ett protokoll och en standard är två olika begrepp som är relaterade till hur enheter kommunicerar och interagerar med varandra inom ett nätverk. Ett protokoll är en uppsättning regler och konventioner som styr hur data överförs och tolkas mellan enheter. Det specificerar de exakta stegen som behöver vidtas för att initiera en kommunikation, överföra data och hantera eventuella fel som kan uppstå. Ett protokoll definierar alltså "hur" kommunikationen ska utföras.

Å andra sidan är en standard en specifikation eller riktlinje som fastställs för att säkerställa enhetlighet och kompatibilitet mellan olika produkter och enheter från olika tillverkare. En standard kan inkludera specifika protokoll och andra tekniska detaljer för att säkerställa att produkter kan arbeta sömlöst tillsammans. Standarder möjliggör interoperabilitet och gör det möjligt för konsumenter att blanda och matcha produkter från olika tillverkare utan problem.

Slutligen, det är viktigt att förstå skillnaden mellan protokoll och standarder när vi pratar om smarta hem eftersom olika protokoll kan användas för att uppnå samma standard. Till exempel kan både ZigBee och Z-Wave användas för att möjliggöra kommunikation mellan smarta hem-enheter och uppfylla en viss standard för interoperabilitet och funktionalitet.

Matter

Matter, tidigare känt som Project CHIP (Connected Home over IP), är en standard som bildats av flera stora teknologiföretag, inklusive Apple, Google, Amazon och andra. Målet med Matter är att skapa en öppen standard för smarta hem-enheter för att säkerställa att de kan fungera sömlöst tillsammans oavsett tillverkare eller protokoll. Matter bygger på Internet Protocol (IP) och kommer att stödja flera trådlösa protokoll, inklusive WiFi och Thread. Genom att standardisera kommunikationen mellan smarta hem-enheter hoppas Matter att förenkla installationen och användningen av smarta hem-produkter och öka deras interoperabilitet.

Sammanfattningsvis är protokoll och standarder centrala för att möjliggöra kommunikation och samverkan mellan smarta hem-enheter. ZigBee, Z-Wave, Thread, WiFi, Bluetooth och Matter är alla olika teknologier som används för att uppnå detta mål, och valet av protokoll och standard kan påverka prestanda, energieffektivitet och interoperabilitet mellan enheter inom ett smart hem-nätverk.

Röststyrning

Med hjälp av röststyrning kan du använda röstkommandon för att styra olika enheter i ditt smarta hem. Populära röststyrningstekniker inkluderar Amazon Alexa, Siri och Google Assistant. Se till att det system du väljer har stöd för den röstassistent du använder mest.

Mobilapplikationer

Mobilapplikationer gör det möjligt att fjärrstyra ditt smarta hem från din smartphone eller surfplatta. Du kan tända eller släcka lampor, justera temperaturen och övervaka säkerhetsfunktioner med några enkla tryck. Branschen går mer och mer åt att det är de stora företagens mobilapplikationer du kommer att använda. Alltså Google Home eller Apple Home. Dessa appar är till för att samla alla dina enheter på ett och samma ställe. Den nya standarden Matter är ett steg i denna riktning.

Smarta hem för säkerhet

Säkerhet är en viktig aspekt av ett smart hem. Här är några sätt att integrera säkerhetsfunktioner i ditt smarta hem:

Övervakningskameror

Övervakningskameror kan installeras både inomhus och utomhus för att övervaka och spela in aktiviteter runt ditt hem. Du kan få aviseringar och se livevideo från kamerorna via din mobilapplikation. Se vilka övervakningskameror som vi rekommenderar.

Larmsystem

Larmsystem kan detektera obehörig åtkomst till ditt hem och utlösa en larmvarning. Du kan ställa in olika säkerhetslägen och få aviseringar om något ovanligt inträffar.

Brand- och rökalarm

Brand- och rökalarm kan integreras i ditt smarta hem för att ge tidig varning vid eventuell brand eller rökdetektering. Du kan få aviseringar direkt till din mobilapp även när du inte är hemma. Läs mer om smarta brandvarnare och se vilka vi tycker är bäst.

Energibesparing i smarta hem

En av de stora fördelarna med smarta hem är möjligheten att spara energi. Här är några sätt att göra ditt smarta hem mer energieffektivt:

Termostatstyrning

Genom att använda smarta termostater kan du automatisera temperaturinställningarna i ditt hem. Du kan ställa in schema och anpassa temperaturen efter dina preferenser och dagliga rutiner.

Belysningskontroll

Med smarta belysningslösningar kan du styra belysningen i ditt hem för att spara energi. Du kan schemalägga belysningen, använda rörelsesensorer eller fjärrstyra lampor från din mobilapplikation.

Smarta eluttag

Smarta eluttag gör det möjligt att övervaka och styra energianvändningen för olika apparater och enheter i ditt hem. Du kan slå av eller på enheter på distans och övervaka deras energiförbrukning. Här hittar några av de mest populära smart plugsen.

Läs mer: Så sparar du el och pengar med ett smart hem

Framtiden för smarta hem

Smarta hem är en teknik som ständigt utvecklas och växer. I framtiden förväntas vi se ännu mer avancerade och integrerade system. Det kan innebära ökad användning av artificiell intelligens för att förutse och anpassa sig efter användarnas beteenden och preferenser. Matter är den stora nya standarden som alla hoppas kommer att revolutionera det smarta hemmet genom att förenkla sammankopplingen och hanteringen av enheter. Läs mer här om vilka enheter som har stöd idag.

Slutsats

Att göra ditt hem smart kan ge dig en bekvämare, säkrare och mer energieffektiv vardag. Genom att använda smarta hemkomponenter och automationssystem kan du fjärrstyra och automatisera olika funktioner i ditt hem. Se till att planera och läs på innan du sätter upp ditt smarta hem och välj komponenter som passar dina behov och önskemål. Om du har några frågor eller funderingar så hjälper gärna våra experter till att svara i mån av tid.

Vanliga frågor om smarta hem

Är det svårt att sätta upp ett smart hem själv?

‍Nej, med rätt planering och förståelse kan de flesta människor sätta upp ett smart hem själva. Det finns många guider och instruktioner tillgängliga online för att hjälpa dig genom processen. Läs mer under våra guider.

Kan jag styra mitt smarta hem när jag är borta från hemmet?

‍Ja, de flesta smarta hemkomponenter kan fjärrstyras via mobilapplikationer eller andra fjärrstyrningslösningar. Så länge du har internetanslutning kan du styra ditt smarta hem var som helst i världen. Med den nya standarden Matter så krävs det en border router som kan bestå av en HomePod mini t.ex. En border router är en Matter kompatibel hårdvara som måste ha konstant strömförsörjning.

Är smarta hemkomponenter dyra?

‍Priserna på smarta hemkomponenter varierar beroende på märke, funktionalitet, protokoll och kvalitet. Det finns alternativ för olika budgetar, och det är möjligt att bygga ett grundläggande smart hem till rimliga kostnader.

Kan jag lägga till fler smarta hemkomponenter i framtiden?

‍Ja, smarta hemkomponenter är ofta modulära och kan enkelt läggas till eller uppgraderas i framtiden. Du kan expandera ditt smarta hem efter behov och budget.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta för mitt smarta hem?

‍För att skydda ditt smarta hem bör du använda starka lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering för dina smarta hemkonton. Se också till att hålla ditt smarta hemnätverk säkert genom att regelbundet uppdatera mjukvaran på dina enheter och skydda ditt Wi-Fi-nätverk med en stark lösenordsskyddad nyckel. I vissa fall kan det vara smart att koppla upp dina smarta hem prylar till ett separat Wi-Fi som endast hanterar dessa. Den nya standarden Matter har en förhöjd säkerhet jämfört med de system som är lite äldre.

Superdeals just nu! - Minst 20% rabatt