Vi använder Google Analytics för att samla in anonymiserad information om besök till vår site. Vi bäddar också in videos från YouTube som kan placera cookies på din dator. Läs mer om informationen vi sparar, cookies och hur du kan välja att avaktivera dessa i vår integritetspolicy.
En oberoende konsumentguide för smarta hem.

Owlet uppmärksammar plötslig spädbarnsdöd under oktober månad

Av Ellen Dahlstrand | Publicerad Oct 20, 2023 15:10
Owlet uppmärksammar plötslig spädbarnsdöd under oktober månad

Varje år dör 3000 barn bara i USA av plötslig spädbarnsdöd. Owlet lyfter detta viktiga ämne nu i oktober under SIDS Awareness Month. Vilket vi självklart vill uppmärksamma. Owlet är med och hjälper till i forskningen genom att bland annat skänka 5% av alla köp gjorda på Owlet.com under oktober månad. Man kan även via deras hemsida skänka pengar direkt till organisationen.

Köp här
Positivt
Negativt

Plötslig spädbarnsdöd är en tragisk händelse som tar mer än 3 000 barns liv årligen, enbart i USA. Trots detta allvarliga problem, är det fortfarande brist på tillräcklig utbildning, finansiering och uppmärksamhet ägnad åt detta globala hälsoproblem. Owlet strävar efter att säkerställa att ingen bebis dör oförklarligt under sömnen och vill därför öka medvetenheten om Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) samt aktivt stödja forskningen inom området.

Under SIDS Awareness Month samarbetar Owlet med föräldrar över hela världen i sitt uppdrag att sätta stopp för Sudden Infant Death Syndrome. En värdefull allians har bildats med två engagerade mammor som själva har upplevt förlusten av ett barn till plötslig spädbarnsdöd: Dr. Carmel Harrington och Elisha Palmer från Knox Blocks Foundation. Tillsammans arbetar de hårt för att samla in nödvändiga medel, stödja forskning och inspirera till åtgärder som kommer att leda till en positiv förändring.

Dr. Harrington, som tragiskt förlorade sin son till SIDS för 30 år sedan, har gjort ett betydelsefullt genombrott i forskningen. Hon har identifierat en potentiell biomarkör hos spädbarn som gick bort i plötslig spädbarnsdöd. Detta har öppnat dörren till nästa fas av hennes teams arbete. Detta kommer att göra det möjligt att fastställa vilka spädbarn som löper en högre risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd. Det slutgiltiga målet är att utveckla och göra förebyggande kontroller tillgängliga för alla spädbarn världen över. Den här forskningen har aldrig varit viktigare, och eftersom finansieringen för den är otillräcklig, är det brådskande att vidta åtgärder.

Som en hyllning till SIDS Awareness Month har Owlet beslutat att donera 5% av värdet på varje köp på owlet.com som görs under hela oktober månad till denna viktiga sak. Detta initiativ är ett av många steg som tas för att öka medvetenheten, stödja forskningen och rädda spädbarns liv från plötslig spädbarnsdöd.

Här kan du besöka kampanjen.